สพป.สมุทรสาคร – ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร