สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้บุคคลที่มีความโดดเด่น โดยมี นายสุริยันต์ สายเมือง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม