ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ณ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ในการนี้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  และคณะ  โดยมี นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี   กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย  ณ  อาคารอเนกประสงค์ (โดม)  สำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี