ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะกรรมการและครูผู้สอน ที่เข้ารับการประเมินรูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษาผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2564 ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ ศาลาวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4