สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ตัวแทนระดับเขตพิ้นที่การศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มอบหมาย ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ตัวแทนระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ตามโครงการการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1