การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4

ด้วย คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe school” จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ” เรื่องสื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็ก 5-9 ปี หากสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่