สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิลาศ วรรณแสง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 บรรยายเรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัย นายประณต ศรีละพันธ์ พนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ นายณฐ แก่นวงศ์ษา พนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ บรรยายเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว