สพป.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  วิทยากรแกนนำจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจสามารถบริหารจัดการฝึกอบรมได้ สร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือและเนตรนารี เป็นลูกเสือที่มีความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหกษัตริย์ โดยมีนางกนกวรรณ  วิลาวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ผ่านระบบ On Air (ทาง ETV) live สดผ่านเฟสบุ๊คสำนักงานลูกเสือแห่งชาติณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต