สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการฝึกอบรม “วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดหนองคาย”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดหนองคาย เปิดการฝึกอบรม “วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดหนองคาย” ผ่านระบบ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกลไกขับเคลื่อน การฝึกอบรม ซึ่งระบบ DEEP ผสมผสานกับระบบ ZOOM ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๐ ราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม โดยมีการเว้นระยะห่าง 2 เมตร ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด