ร.ร.บ้านหนองนาว สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2564 เพื่อรายงานผลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และประสานการดำเนินการระหว่างส่วนราชการ ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนบ้านหนองนาว สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง