สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆะรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม