ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบZOOM เพื่อรับการชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานจาก สพฐ.

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบ ZOOM เพื่อรับการชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานใน 2 ประเด็น คือ 1.เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ 2.ติดตามการจ่ายเงินเยียวยา นักเรียน 2,000 บาท โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน