ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมโครงการอบรมครูเพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมครูเพื่อสร้างสื่อและนวัตกรรม โดยมีนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รอง ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น สื่อ POP UP แบบลอยตัวและ POP UP แบบขั้นบันได การทำหนังสือสามมิติ แบบลอยตัว  เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสังกัด คณะวิทยากรนำโดย นางณัฎฐาณิชกาญ เวทโรจนรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ช่วยราชการ สพฐ. นางโชติกา ชาลีรินทร์ ,นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรของจังหวัดชัยภูมิในการป้องการกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด