สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่น 2

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม