ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  สังกัด สพม.ปราจีนบุรี  นครนายก  ซึ่งในส่วนของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของครู  นักเรียน  และบุคลากรในสังกัด  พร้อมทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน รายละ 2,000 บาท  ให้ทราบ  จากนั้น เวลา 10.00 น.  ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางไปที่ว่าการอำเภอนาดี  เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน  และเวลา 10.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านโนนสูง สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางสาววัชราพร  สุวรรณเตมีย์  ผอ.โรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสูง  ให้การต้อนรับ