นร.รร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ รับตรวจ covid-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK)


วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติและสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตรวจ covid-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นไปตามมาตรการสำหรับโรงเรียนเพื่อเปิดขอทำการเรียนการสอนแบบ On-Site โดยตรวจนักเรียนทั้งหมด 35 คนและครู 1 คน ผลปรากฏว่าทั้งหมดไม่พบเชื้อ และโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้