สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดงาน “จากใจถึงใจ สานสายใยผูกพัน” (วันที่ 2)

          วันที่ 22 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดงาน “จากใจถึงใจ สานสายใยผูกพัน” ประจำปี 2564  โดยมี ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2564  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้เดินทางมาถึงจุดหมาย ครบวาระแห่งพันธะเกียรติยศในปีนี้  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ  จำนวน 71 ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงจัดงานแบ่งเป็น 3 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยวันนี้เป็นการจัดงานเป็นวันที่ 2  มีผู้เข้าร่วมงาน  จำนวน  23  ราย  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2