รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Pitch@School Startup Competition 2021

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพินิติ รตะนานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมพิธีรับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Pitch@School Startup Competition 2021 แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ทีม ChillQ โดยมี นายดาโต๊ะโจจี้ ซามูลแอล เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย นายดาโต๊ะสตีฟ เชีย ประธาน GEN Thailand และหัวหน้าคณะผู้แทนสภาการทูตประเทศลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมคณะ เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โครงการ Pitch@School จัดทำโดย Global Entrepreneurship Network Thailand , (GEN Thailand) ร่วมกับ Global Entrepreneurship Network (GEN) ซึ่งเป็น องค์กรระดับโลก “ไม่แสวงหาผลกำไร” ที่ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มของโครงการและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความคิดผู้ประกอบการ และจัดแข่งขันนำเสนอโครงการด้านธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยสิ่งแรกที่นักเรียนจะได้การเรียนรู้ คือ การรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง ถือเป็นความคิดในเชิงวิเคราะห์แบบมีเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสตาร์ทอัพ และเป็นการระดมความคิดกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อหาทางออกอย่างมีตรรกะและเหตุผลโดยยึดหลักในการแก้ปัญหาให้กับผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งนักเรียนจะมีโอกาสในการทำงานเป็นทีม รู้จักการแบ่งหน้าที่ สนทนากับผู้คนในการออกวิจัยตลาดตลอดจนการหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในธุรกิจของตนเอง จนไปถึงการนำเสนอธุรกิจต่อหน้าผู้คนทั่วไป เพื่อน ๆ นักเรียน คณะอาจารย์ไปจนถึงคณะกรรมการระดับประเทศและระดับโลก