สพป.ระยอง เขต ๒ จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน จำนวน ๔๐ โรงเรียน โดยได้ดำเนินการตามรูปแบบการจัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/…/1xu2…)