สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในพื้นที่อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาสรุป และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาและโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อไป