สพฐ. จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

คลิกชมคลิปกิจกรรม https://youtu.be/xKdrfeTz9ts

วันที่ 23 กันยายน 2554 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube OBEC Channel โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ทุกท่าน ซึ่งได้เป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน ครองงาน และสามารถดำเนินงานตามภารกิจจนถึงเกษียณอายุราชการอย่างสง่างามทุก ๆ ท่าน
นอกจากนั้นยังเชื่อว่าทุกท่าน เป็นบุคคลที่ได้ทำคุณูปการให้กับงานราชการ ให้กับบ้านเมือง ให้กับสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านได้รับ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีและยืนยันได้ดีว่าทุกท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการศึกษา โดยเฉพาะต่อ สพฐ. จึงขอถือโอกาสชื่นชมและเชิดชูเกียรติท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้
“ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลประทานพรให้ผู้ที่เกษียณอายุในปีนี้ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่ทุกข์ ไม่โศก และขอให้ท่านมีอายุยืนยาวตลอดปีตลอดไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ. 2554 นี้ ประกอบด้วย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนกลาง จำนวน 39 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 44 คน
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค จำนวน 18,939 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1,336 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 44 คน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 62 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,381 คน
รวมผู้เกษียณอายุราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น จำนวน 20,425 คน

โหลดภาพกิจกรรม1 https://drive.google.com/drive/folders/1G30gBhmG_FPsRDZcTFcDIMOYf0BbWkaY?usp=sharing

โหลดภาพกิจกรรม 2 https://drive.google.com/drive/folders/1OibYEwT0tFZjP3VwpJM4NYvi_K_Rpi4I?usp=sharing