สพป.นครปฐม เขต 1 มอบน้ำใจให้กับนักเรียนและครอบครัวนักเรียน 500 ครอบครัว สู้ภัยโควิด…

23 กันยายน 2564 ห้องประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบกล่องยังชืพช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 500 ครอบครัว โครงการนี้ดีๆ นี้ได้รับการสนับสนุนจาก #มูลนิธิกสิกรไทย ในนาม สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณ #มูลนิธิกสิกรไทย มา ณ โอกาสนี้#มูลนิธิกสิกรไทย

#น้ำใจต้านภัยโควิดวิด https://photos.app.goo.gl/XNZPQ6Chfs7dmf1M9