สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เปิดงาน บรรยาย และมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2”ประจำปี พ.ศ. 2564 และ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน บรรยาย และมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2”ประจำปี พ.ศ. 2564 และ“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1