ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้นำการฝึก อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการฝึกอบรม พร้อมด้วย นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา และนายกสิวัฒน์ อ่อนจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา เป็นวิทยากรประจำหมู่ นำฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 15 คน เพื่อสืบสาน พัฒนาต่อยอดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีการอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบโปรแกรม DEEP และ ผ่านทาง FaceBook ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ FaceBook โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน