ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารพลศึกษา “สองแผ่นดินรวมใจลูกขาวแดง”  ณ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง โดยได้รับงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น งบประมาณ 3,111,000 บาท

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารพลศึกษา “สองแผ่นดินรวมใจลูกขาวแดง”  ณ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง โดยได้รับงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น งบประมาณ 3,111,000 บาท พร้อมนี้ได้กล่าว มุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)