งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ สพป.ตาก เขต 1 ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวินัย เมฆหมอก นายสมคิด มาหล้า และดร.อรชร ปราจันทร์ รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 1 เข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับ สพป.ตาก เขต 1 ประจำปี 2564และมอบโล่ให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค.จ.ตาก อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก