สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันพุธ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชการ ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ วินัย ทั้งนี้ได้มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในโอกาสนี้ ท่าน ดร.ชนาธิป สำเริง ได้กล่าวลาในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3