สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ราย นายกฤษณัฐ แสนโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายชอบ ธาระมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศิริ ธนะมูล ผอ.รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางมธุวลี จันโทมุข ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)