ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ส่งไม้ต่อทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ เป็นนายก ส.พ.ม.ท.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2564 สมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (ส.พ.ม.ท.) จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย เป็นประธาน

ซึ่งในการประชุมได้กล่าวถึงการดำเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา การระดมทุน และการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทยคนใหม่ แทน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ที่ครบกำหนดวาระ 2 ปี โดยในที่ประชุมมีมติให้ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นนายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย คนต่อไป

…………………………………………………