พิธีเปืดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1 โดยท่านที่ปรึกษาในสมเด็จพระเทพ ฯ

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด นายมติชน มูลสูตร  ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย คณะผอ.กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 ร่วมงานพิธิเปิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมี ท่าน วารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่การส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิด   ขอบคุณ กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม ที่เชื่อมั่นและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการ จำนวน 200,000 บาท.ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7zCmpRnfVrQp8dHF8