พิธีปิดการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด (นครปฐม)

24 กันยายน 2564 ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ในนามผู้อำนวยการฝึก  เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปผลการจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด https://photos.app.goo.gl/jgi39672CN2wdNRk9