โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี สพม.พงภกรน

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ของเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงแรมตูร์ เดอภูเก็ต ในสถานการณ์​ New Normal และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด จังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการ​ ภาค ​6 ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย     เรวดี…ภาพ / ข่าว