ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงาน “เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า” ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานงาน “เชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า” ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน ในการนี้ ท่าน ผอ.เขต ได้มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร ของ สพฐ. มอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า อันนำไปสู่ความสุข ความสมหวัง ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด จำนวน ทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3