สพป.กรุงเทพมหานคร จัดงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.64” ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.64 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่ เกียรติบัตร และกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)