สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะวิทยากรนำโดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3