การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม” สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำให้เป็นนักเรียนต้นแบบยุวชนคนคุณธรรม ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมแบบบูรณาการในโรงเรียนตัวเองและโรงเรียนอื่นได้ ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร (see all)