นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานรับมอบส้วมสุขสันต์ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณครูอัญชลี มากพูน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานรับมอบส้วมสุขสันต์ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณครูอัญชลี มากพูน จำนวน 50,000 บาท คุณครูอมรา สระประทุม จำนวน 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อมอบให้ โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1