ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ โดยการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามข้อกำหนดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมวันโอวัน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)