สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1