การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2564 และรับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่    นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกันยายน 2564 ในการนี้ได้ร่วมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิด     ชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรม”  จากท่านสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่