โรงเรียนในสังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

28 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

รับชมวีดิทัศน์พิธีเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนราชวินิต >>https://youtu.be/1cgWsGiGZqw

วัฏจักร ประมวลศิลป์