สพม.เลย หนองบัวลำภู ประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษทางไกล ผ่านระบบ ZOOM MEETING ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช และโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด ได้พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ และให้เป็นแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2565

……………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางชลันดา ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เลย หนองบัวลำภู