มัธยมบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนเกษียณผ่านระบบออนไลน์

วันนี้  ( 29 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสามัญสำนึก ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผ่านระบบประชุมทางไกล

โครงการนี้ได้รับเกียรติ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ บรรยายพิเศษหัวข้อ “สุขกาย สุขใจ วัยเกษียณ” โดยนายดำรง กรเกศกมล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง  การถอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดย นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 78 คน ที่จะพ้นจากราชการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564