ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference รับนโยบายจาก สพฐ.

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  การฉีดวัคซีนให้นักเรียน,สาธารณะภัยจากเหตุอุทกภัย พายุ”เตี้ยนหมู่” และการเตียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการประชุม ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รายงานสถานะการณ์อุทกภัยของอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ในครั้งนี้ จากนั้นได้พบปะ ประชุมข้อราชการและภาระกิจงานของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3