รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต .1 ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะกรรมการไปประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27/9/64)