สพป.ลำปาง เขต 3 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาคำลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

โชติกา ใจเฉียบ
Latest posts by โชติกา ใจเฉียบ (see all)