สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม ร่วมประชุมกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)