สพม.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการแก่บุคลากร

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ของนางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุรางค์ แย้มจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายสมคิด ธูปเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์