สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 (ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  ชลบุรี ระยอง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอาคาร 4  สพป.ชลบุรี เขต 1  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”