สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวัลลพ สงวนนาม เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) โดยในช่วงเช้าได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานวันแรกในตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. จากนั้นได้ร่วมพบปะ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ